ساندویچ پانل دیواری و ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری پیچ مخفی
ساندویچ پیچ مخفی دیواری

ساندویچ پانل دیواری یکی ازانواع ساندویچ پانل است که برای پوشش دیوار سازه از آن استفاده می شود و درانواع صاف وشیار داروپیچ مخفی موجود می باشد واز ورق گالوانیزه برای ساندویچ پانل گالوانیزه واز ورق آلوزینک برای ساندویچ پانل آلوزینک و از ورق آلومینیوم برای ساندویچ پانل آلومینیوم استفاده می شود و تنوع بسیاری در رنگ وطرح دارد و ساندویچ پانل سقفی برای پوشش سقف ازآن استفاده می شود وطرح های ان شادولاین و ذوزنقه وطرح سفال می باشد که طرح ذوزنقه سه گام وپنج گام دارد وتنوع بسیاری در رنگ وطرح دارد واز ورق های گالوانیزه وآلوزینک والومینیوم در آن استفاده می شود وپوشش عایق ساندویچ پانل سقفی وساندویچ پانل دیواری عایق پلی یورتان وپلی استایرن وپشم سنگ است .

مزایای ساندویچ پانل

دارای مزایای مقاومت در برابر حریق وآتش سوزی و مقاومت در برابرحرارت وبرودت ومقاومت در برابر پوسیدگی وخوردگی است ونصب ساندویچ پانل آسان دارد و سبک و قابل حمل است قابل شستشو وقابل بازیافت می باشدوتنوع طرح ورنگ دارد و مناسب برای تمام اقلیم ها می باشد و ضد قارچ وویروس کپک و زنگ زدگی می باشد.

کاربردساندویچ پانل

کاربرد ساندویچ پانل سقفی ودیواری برای ساخت انواع سوله وسردخانه وانبار و کانکس وکانتینر ثابت ومتحرک است و انواع ساختمان و ویلا واتاق نگهبانی وکیوسک روزنامه فروشی وجایگاه سوخت و اتاق پلیس راهنمایی و رانندگی واتاق تمیز و آزمایشگاه و بیمارستان صحرایی و رستوران وسرویس بهداشتی و فروشگاه وسوپرمارکت جنگلی وکویری می باشد .

ضخامت ساندویچ پانل 5تا25 سانتی متر وعرض آن 1.07 متر وطول آن به درخواست مشتری ونوع پروژه می باشد وبه صورت دوروورق ، یکروورق یکروکاغذ،یک روورق یکروفویل، یک رو ورق یک رونایلون ساخته می شود و در کنا ر ساندویچ پانل سقفی ازفلاشینگ و آبرو برای آببندی سقف و هدایت آب به خارج از ساختمان استفاده می شود.که در طرح ورنگ ومدل متنوع می باشد.

ساندویچ پانل گالوانیزه از ترکیب آلیاژ آهن وروی است و مقاوم در برابر حرارت وبرودت بده است وبسیاری در ساندویچ پانل دیواری چه ازنظر طرح و چه از نظر طرح دارد وبه عنوان ساندویچ پانل سقفی هم استفاده می شود.

ساندویچ پانل آلوزینک ازترکیب آلیاژ آلومینیوم وروی بدست آمده است مقاوم دربرابر سرماو گرما می باشد . تنوع در طرح ورنگ دارد وازنظر قیمت نیز مناسب است.

ساندویچ پانل سردخانه ای تحمل دمای 3- تا23- منفی رادارد واز خروج هوای خنک به خارج از سردخانه جلوگیری می کند و برای سردخانه از عایق پلی یورتان استفاده می شو برای کف سردخانه ازعایق پشم سنگ استفاده می شود وازپوشش دوطرف نایلون که بسیار مقاوم است و از سردخانه برای سوپرمارکت ها وکارخانجات مواد غذایی وپروتئینی و مواد فاسد شدنی ودارویی می باشد.

ساندویچ پانل اتاق تمیز از ساندویچ پانل دورو صاف گالوانیزه و آلوزینک به عنوان ساندویچ پانل دیواری وساندویچ پانل سقفی استفاده می شود واتاق تمیز کاملا استرلیزه است و بسیار تمیز وعاری از هرگونه میکروب و ویروس وقارچ می باشد و برای ساخت بیمارستان و اتاق عمل وآزمایشگاه ولابراتوار ازآن استفاده می شود در اتاق تمیز از هواکش برای خروج هوا استفاده می شود ودر رنگ های روشن موجود می باشد.

 

مطالب مشابه ساندویچ پانل