لیست قیمت ساندویچ پانل

قیمت ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سازه ای است که با کیفیت مناسب و مقاومت بالا برای متریال های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت ساندویچ پانل نسبت به سایر مصالح ساختمانی مقرون به صرفه است و به دلیل ویژگی های خاصی که دارد کاربردهای فراوانی دارد.

انواع ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

ویژگی های هرکدام از ساندویچ پانل ها با توجه به مواد تشکیل دهنده ی آن متفاوت است و این مواد تشکیل دهنده بر قیمت ساندویچ پانل دیواری و قیمت ساندویچ پانل سقفی تاثیر مستقیم دارد. تنوع در تولید این سازه، کاربردهای متنوع نیز ایجاد نموده است.

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ماموت

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cmتماس با شرکت ماموت
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cmتماس با شرکت ماموت
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cmتماس با شرکت ماموت
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cmتماس با شرکت ماموت
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cmتماس با شرکت ماموت
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cmتماس با شرکت ماموت
407ساندویچ پانل سقفی7cmآلوزینک100cmتماس با شرکت ماموت
408ساندویچ پانل دیواری7cmآلوزینک116cmتماس با شرکت ماموت

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت دپو پانل

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cm240,000 تومان
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cm237,000 تومان
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cm250,000 تومان
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cm247,000 تومان
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cm258,000 تومان
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cm255,000 تومان
407ساندویچ پانل سقفی8cmآلوزینک100cm278,000 تومان
408ساندویچ پانل دیواری8cmآلوزینک116cm275,000 تومان
409ساندویچ پانل سقفی10cmآلوزینک100cm313,000 تومان
410ساندویچ پانل دیواری10cmآلوزینک116cm310,000 تومان
411ساندویچ پانل سقفی12.5cmآلوزینک100cm343,000 تومان
412ساندویچ پانل دیواری12.5cmآلوزینک116cm340,000 تومان
413ساندویچ پانل سقفی15cmآلوزینک100cm383,000 تومان
414ساندویچ پانل دیواری15cmآلوزینک116cm380,000 تومان

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت اطلس پانل

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cm251,000 تومان
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cm249,000 تومان
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cm262,500 تومان
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cm259,500 تومان
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cm271,000 تومان
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cm268,000 تومان
407ساندویچ پانل سقفی8cmآلوزینک100cm292,000 تومان
408ساندویچ پانل دیواری8cmآلوزینک116cm289,000 تومان
409ساندویچ پانل سقفی10cmآلوزینک100cm328,500 تومان
410ساندویچ پانل دیواری10cmآلوزینک116cm325,500 تومان
411ساندویچ پانل سقفی12.5cmآلوزینک100cm360,000 تومان
412ساندویچ پانل دیواری12.5cmآلوزینک116cm357,000 تومان
413ساندویچ پانل سقفی15cmآلوزینک100cm402,000 تومان
414ساندویچ پانل دیواری15cmآلوزینک116cm399,000 تومان

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ایلیا پانل

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cm267,000 تومان
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cm264,000 تومان
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cm278,000 تومان
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cm275,000 تومان
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cm283,500 تومان
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cm280,500 تومان
407ساندویچ پانل سقفی8cmآلوزینک100cm288,500 تومان
408ساندویچ پانل دیواری8cmآلوزینک116cm285,500 تومان
409ساندویچ پانل سقفی10cmآلوزینک100cm344,000تومان
410ساندویچ پانل دیواری10cmآلوزینک116cm341,000 تومان
411ساندویچ پانل سقفی12.5cmآلوزینک100cm360,000 تومان
412ساندویچ پانل دیواری12.5cmآلوزینک116cm357,000 تومان
413ساندویچ پانل سقفی15cmآلوزینک100cm421,000 تومان
414ساندویچ پانل دیواری15cmآلوزینک116cm418,000 تومان

 


مشخصات انواع ساندویچ پانل

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

10 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

12.5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

12.5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

15 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm پيچ مخفي

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm پيچ مخفي

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

8 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

ویژگی های ساندویچ پانل

• کاهش قابل توجه در زمان و هزینه ساخت سازه ساندویچ پانل
• نصب سریع و آسان ، عدم نیاز به قالب بندی
• عدم قابلیت اشتعال به دلیل ضد حریق بودن
• مقاومت در برابر زلزله و آتش سوزی و وزش باد
• سازگاری با محیط زیست و قابلیت اتصال به سازه فلزی و غیره

ساندویچ پنل از دو لایه ی بیرونی فولادی تشکیل شده و هسته داخلی آن که فومی عایق است از مواد پلیمری ایجاد شده است. فولاد به کار رفته در ساندویچ پانل از ورق گالوانیزه، ورق آلوزینک، ورق آلومینیوم تهیه می شود که استفاده از هر کدام از این ها در ساندویچ پانل به دلیل وارداتی بودن در تعیین قیمت ساندویچ پانل نقش دارد.

گفتنی است که قیمت پانل آلوزینک با قیمت ساندویچ پنل گالوانیزه و قیمت ساندویچ پانل آلومینیوم برابر نمی باشد.

هسته ی میانی ساندویچ پانل از ترکیب موادپلیمری بوده  که این ترکیبات، فوم پلی یورتان، پلی استایرن، پشم سنگ، پشم شیشه و فوم xps  می باشد. هر کدام از  فوم های نام برده شده خاصیت و کاربرد مخصوص به خود را دارد.
برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات دقیق راجع به ساندویچ پانل، انواع ساندویچ پانل، نصب ساندویچ پانل و موارد کاربرد آن و… می توانید با کارشناسان وب سایت https://panelmammutco.com در تماس باشید و از قیمت روز ساندویچ پنل مطلع شوید.

سوالات متداول

قیمت هر متر مربع ساندویچ پانل چقدر است؟

فروش ساندویچ پانل بر اساس متر مربع صورت میگیرد و بسته به متراژ سازه شما این هزینه نیز تغییر خواهد کرد.

قیمت ساندویچ پانل دست دوم چقدر است؟

این محصولات به دلیل عمر مفید و کارکردی که دارند دارای قیمت های متفاوت هستند. برای دریافت لیست قیمت کلیک کنید

تماس با کارشناسان فروش

021-44030121 | 021-44030122 جهت تماس با کارشناسان فروش و همچنین دریافت لیست قیمت محصولات با این شماره ها تماس حاصل فرمایید

مطالب مشابه ساندویچ پانل