لیست قیمت ساندویچ پانل

قیمت ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سازه ای است که با کیفیت مناسب و مقاومت بالا برای متریال های ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت ساندویچ پانل نسبت به سایر مصالح ساختمانی مقرون به صرفه است و به دلیل ویژگی های خاصی که دارد کاربردهای فراوانی دارد.

انواع ساندویچ پانل

ساندویچ پانل سقفی

ساندویچ پانل دیواری

ویژگی های هرکدام از ساندویچ پانل ها با توجه به مواد تشکیل دهنده ی آن متفاوت است و این مواد تشکیل دهنده بر قیمت ساندویچ پانل دیواری و قیمت ساندویچ پانل سقفی تاثیر مستقیم دارد. تنوع در تولید این سازه، کاربردهای متنوع نیز ایجاد نموده است.

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ماموت

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cmتماس با شرکت ماموت
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cmتماس با شرکت ماموت
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cmتماس با شرکت ماموت
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cmتماس با شرکت ماموت
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cmتماس با شرکت ماموت
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cmتماس با شرکت ماموت
407ساندویچ پانل سقفی7cmآلوزینک100cmتماس با شرکت ماموت
408ساندویچ پانل دیواری7cmآلوزینک116cmتماس با شرکت ماموت

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت دپو پانل

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cm416,000 تومان
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cm414,000 تومان
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cm429,000 تومان
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cm427,000 تومان
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cm443,500 تومان
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cm442,000 تومان
407ساندویچ پانل سقفی8cmآلوزینک100cm486,000 تومان
408ساندویچ پانل دیواری8cmآلوزینک116cm484,000 تومان
409ساندویچ پانل سقفی10cmآلوزینک100cm540,500 تومان
410ساندویچ پانل دیواری10cmآلوزینک116cm539,000 تومان
411ساندویچ پانل سقفی12.5cmآلوزینک100cm594,700 تومان
412ساندویچ پانل دیواری12.5cmآلوزینک116cm593,000 تومان
413ساندویچ پانل سقفی15cmآلوزینک100cm647,500 تومان
414ساندویچ پانل دیواری15cmآلوزینک116cm645,000 تومان

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت اطلس پانل

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cm423,000 تومان
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cm419,000 تومان
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cm435,000 تومان
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cm432,000 تومان
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cm447,000 تومان
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cm445,000 تومان
407ساندویچ پانل سقفی8cmآلوزینک100cm491,900 تومان
408ساندویچ پانل دیواری8cmآلوزینک116cm490,000 تومان
409ساندویچ پانل سقفی10cmآلوزینک100cm560,000 تومان
410ساندویچ پانل دیواری10cmآلوزینک116cm560,000 تومان
411ساندویچ پانل سقفی12.5cmآلوزینک100cm610,000 تومان
412ساندویچ پانل دیواری12.5cmآلوزینک116cm610,000 تومان
413ساندویچ پانل سقفی15cmآلوزینک100cm670,000 تومان
414ساندویچ پانل دیواری15cmآلوزینک116cm662,000 تومان

 


 

لیست قیمت ساندویچ پانل شرکت ایلیا پانل

کدنام کالاضخامتنوع ورقعرضقیمت
401ساندویچ پانل سقفی4cmآلوزینک100cm420,000 تومان
402ساندویچ پانل دیواری4cmآلوزینک116cm420,000 تومان
403ساندویچ پانل سقفی5cmآلوزینک100cm433,000 تومان
404ساندویچ پانل دیواری5cmآلوزینک116cm430,000 تومان
405ساندویچ پانل سقفی6cmآلوزینک100cm450,000 تومان
406ساندویچ پانل دیواری6cmآلوزینک116cm450,000 تومان
407ساندویچ پانل سقفی8cmآلوزینک100cm500,000 تومان
408ساندویچ پانل دیواری8cmآلوزینک116cm500,000 تومان
409ساندویچ پانل سقفی10cmآلوزینک100cm551,000تومان
410ساندویچ پانل دیواری10cmآلوزینک116cm555,000 تومان
411ساندویچ پانل سقفی12.5cmآلوزینک100cm607,000 تومان
412ساندویچ پانل دیواری12.5cmآلوزینک116cm603,000 تومان
413ساندویچ پانل سقفی15cmآلوزینک100cm658,000 تومان
414ساندویچ پانل دیواری15cmآلوزینک116cm655,000 تومان

 


مشخصات انواع ساندویچ پانل

ضخامت ساندويچ پانل

جنس ورق رو / ضخامت mm / طرح

جنس ورق زير / ضخامتmm / طرح

كد

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

10 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

12.5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

12.5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

15 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

5 cm پيچ مخفي

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / صاف

ساندویچ پانل دیواری

5 cm پيچ مخفي

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / صاف

ساندویچ پنل سقفی

4 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

4 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

5 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

6 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

6 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

8 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

8 cm

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

آلوزينگ / 0.5 / شياردار

ساندویچ پانل دیواری

10 cm

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

گالوانيزه / 0.5 / شياردار

ساندویچ پنل سقفی

ویژگی های ساندویچ پانل

• کاهش قابل توجه در زمان و هزینه ساخت سازه ساندویچ پانل
• نصب سریع و آسان ، عدم نیاز به قالب بندی
• عدم قابلیت اشتعال به دلیل ضد حریق بودن
• مقاومت در برابر زلزله و آتش سوزی و وزش باد
• سازگاری با محیط زیست و قابلیت اتصال به سازه فلزی و غیره

ساندویچ پنل از دو لایه ی بیرونی فولادی تشکیل شده و هسته داخلی آن که فومی عایق است از مواد پلیمری ایجاد شده است. فولاد به کار رفته در ساندویچ پانل از ورق گالوانیزه، ورق آلوزینک، ورق آلومینیوم تهیه می شود که استفاده از هر کدام از این ها در ساندویچ پانل به دلیل وارداتی بودن در تعیین قیمت ساندویچ پانل نقش دارد.

گفتنی است که قیمت پانل آلوزینک با قیمت ساندویچ پنل گالوانیزه و قیمت ساندویچ پانل آلومینیوم برابر نمی باشد.

هسته ی میانی ساندویچ پانل از ترکیب موادپلیمری بوده  که این ترکیبات، فوم پلی یورتان، پلی استایرن، پشم سنگ، پشم شیشه و فوم xps  می باشد. هر کدام از  فوم های نام برده شده خاصیت و کاربرد مخصوص به خود را دارد.
برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات دقیق راجع به ساندویچ پانل، انواع ساندویچ پانل، نصب ساندویچ پانل و موارد کاربرد آن و… می توانید با کارشناسان وب سایت https://panelmammutco.com در تماس باشید و از قیمت روز ساندویچ پنل مطلع شوید.

سوالات متداول

قیمت هر متر مربع ساندویچ پانل چقدر است؟

فروش ساندویچ پانل بر اساس متر مربع صورت میگیرد و بسته به متراژ سازه شما این هزینه نیز تغییر خواهد کرد.

قیمت ساندویچ پانل دست دوم چقدر است؟

این محصولات به دلیل عمر مفید و کارکردی که دارند دارای قیمت های متفاوت هستند. برای دریافت لیست قیمت کلیک کنید

تماس با کارشناسان فروش

021-44030121 | 021-44030122 جهت تماس با کارشناسان فروش و همچنین دریافت لیست قیمت محصولات با این شماره ها تماس حاصل فرمایید

مطالب مشابه ساندویچ پانل