زیرسازی ساندویچ پانل

زیرسازی ساندویچ پانل در رابطه با ساندویچ پانل های دیواری بیشتر مطرح میشود.

زیرسازی ساندویچ پانل دیواری

زیرسازی ساندویچ پانل دیواری به این صورت که سری پروفیل های 90*90 یا 80*80 آهن کشی می شوند سپس پانل ها به فاصله 1.30 سانتی متر و به حالت افقی دور تا دور سوله روی این آهن کشی با پیچ پرچ میشوند.

نکات مهم در نصب ساندویچ پانل دیواری

نکات مهم در نصب ساندویچ پانل دیواری که باید مورد توجه قرار بگیرند در مرحله اول نوع نصب است.
ساندویچ پانل دیواری را به دو صورت نرومادگی و پیچ مخفی میتوان نصب کرد.

ساندویچ پانل دیواری نر و مادگی

بر روی این نوع ساندویچ پانل شیارهای متعددی قرار می گیرد. این شیارها به هنگام نصب به صورت فاق و زبانه (نری و مادگی) در یکدیگر فرو رفته و پیچ می شوند. توجه داشته باشید که برای نصب حدالمقدور از نصاب ساندویچ پانل حرفه ای مشاوره دریافت کنید. بعد از قرار گیری در جای مناسب باید با پیچ سرمته گالوانیزه مهار شود.

ساندویچ پانل نرو مادگی
ساندویچ پانل نر و مادگی
ساندویچ پانل پیچ مخفی

تفاوت این نوع پانل با دیگری در فرم لبه های عرضی و مفید آن می باشد.
نصب ساندویچ پانل پیچ مخفی اینگونه است که ابتدا یک پانل به سازه پیچ می شود.
بهد از آن لبه اورلپ ساندویچ پانل دیگر روی پیچ قرار گرفته و آن را مخفی می کند.
پوشانده شدن پیچ در این نوع، ظاهر کاری خوب و کیفیتی بهتر به ما می دهد.

ساندویچ پانل پیچ مخفی
ساندویچ پانل پیچ مخفی

به طور کلی در نصب و زیرسازی ساندویچ پانل دیواری باید به موارد زیر توجه کرد:

  • شدت وزش باد منطقه
  • محل نصب پانل ها
  • عرض و ارتفاع پانل
  • فاصله بین ستون ها
  • نحوه قرارگیری و چیدمان نر ومادگی

زیرسازی ساندویچ پانل سقفی

درنصب ساندویچ پانل سقفی نیز نیاز به زیرسازی داریم. این کار براساس  ساختار اجرا شده روی سقف و فاصله بین تکیه گاه های اصلی انجام می شود. سپس ساندویچ پانل ها روی پرلین های موجود در سقف قرار می گیرند. دقت داشته باشید که به ازای هرمترمربع ساندویچ پانل سقفی یک پیچ سرمته گالوانیزه نیز استفاده می شود.

زیرسازی ساندویچ پانل سقفی
زیر سازی ساندویچ پانل

نکات مهم  در نصب ساندویچ پانل سقفی                                                

نکات مهمی که در نصب ساندویچ پانل سقفی باید مورد توجه قرار داد به قرار زیر است:

  • از پیچ واشر دار مخصوص استفاده شود
  • پس از پیچ کردن پانل روی پرلین مخصوص، از پیچ سرمته گالوانیزه استفاده شود
  • انتخاب محل مناسب برای فلاشنگ ها و آبروها(که علاوه بر زیبایی ظاهری به آببندی پروژه نیز کمک کند)
  • رعایت فاصله بین دوپانل به هنگام نصب و قرارگیری مناسب اورلپ پانل بر روی گام اول پانل بعدی

 

برای اطلاعات بیشتر و قیمت ساندویچ پانل به صفحه ی مربوطه مراجعه کنید.

مطالب مشابه ساندویچ پانل